Chính sách bảo mật

HOME | VN | Chính sách bảo mật
 

Công ty TNHH ChiHiro (sau đây gọi là Công ty chúng tôi), đã thiết lập chính sách bảo mật (sau đây gọi là Chính sách này) như dưới đây về việc xử lý thông tin cá nhân của người dùng trong các dịch vụ (sau đây gọi là Dịch vụ này) được cung cấp trên trang web này.
 

Định nghĩa thông tin cá nhân

Theo “Thông tin cá nhân" trong Luật Bảo vệ thông tin cá nhân,  “Thông tin cá nhân"  là thông tin liên quan đến cá nhân đang sinh sống, có thể xác nhận danh tính của một cá nhân đặc định dựa vào tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email và các mô tả khác có trong thông tin đó.
 

Thu thập thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email khi người dùng gửi thông tin liên hệ.
 

 Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty chúng tôi thu thập, sử dụng thông tin cá nhân vào các mục đích sau đây
 
・Để trả lời các câu hỏi từ người dùng (bao gồm cả xác nhận danh tính)
・Để gửi thông tin các chức năng mới, thông tin cập nhật, các chương trình,... của sản phẩm đang được người dùng sử dụng và email hướng dẫn Dịch vụ này
・Để thông báo cho người dùng về bảo trì hay những thông tin quan trọng khi cần thiết
・Nhằm các mục đích như đã kể trên.
 

Về việc  sử dụng SSL

Tất cả các trang luôn được bật SSL (Mã hoá liên lạc https).
Khi trao đổi thông tin có tính bí mật cao như thông tin cá nhân hay Cookie của trình duyệt, thông tin sẽ đều được mã hoá bởi SSL. Trên tất cả các trang, URL đều bắt đầu bằng https và biểu tượng khóa được hiển thị trên trình duyệt.
 

Thay đổi chính sách bảo mật

・Nội dung của Chính sách này có thể được thay đổi mà không cần thông báo cho người dùng, ngoại trừ các mục như điều luật, các chính sách khác được quy định đặc biệt trong Chính sách này.
・Ngoại trừ trường hợp Công ty chúng tôi đưa ra các chính sách đặc biệt, các chính sách bảo mật sau sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ khi được đăng trên trang web này.
 

Cửa tư vấn về bảo vệ thông tin cá nhân

Quý khách vui lòng điền thông tin vào form liên hệ trong trường hợp cần tư vấn về Chính sách này.