WL-WIRELESS Máy thu tín hiệu

HOME | VN | WL-WIRELESS Máy thu tín hiệu
 

Máy thu tín hiệu BSd, BSu, BSue và BSi của Watchlog Wireless là các trạm gốc quan trọng để cài đặt và hiệu chuẩn hệ thống mô-đun giao tiếp Watchlog.
 
 
 
Chi tiết các mẫu, vui lòng tham khảo dưới đây
 
 
LinkIconWatchlog Wireless Base Station Options 

Mẫu: WLW-BSd

 
 

Mẫu: WLW-BSu


Mẫu: WLW-BSue

Mẫu: WLW-BSi

 
 
Khoảng cách wireless: 500m
Nguồn điện: USB
Tần số: 2.4GHz
Đầu ra: 10mW
Tiêu chuẩn kết nối: USB
Lớp bảo vệ: IP50
Khoảng cách wireless: 500m
Nguồn điện: USB
Tần số: 2.4GHz
Đầu ra: 10mW
Tiêu chuẩn kết nối: USB
Lớp bảo vệ: IP50 
Khoảng cách wireless: 800m
Nguồn điện: USB
Tần số: 2.4GHz
Đầu ra: 10mW
Tiêu chuẩn kết nối: USB
Lớp bảo vệ: IP67/NEMA4 
Khoảng cách wireless: 800m
Nguồn điện: USB/DC9-32V
Tần số: 2.4GHz
Đầu ra: 10mW
Tiêu chuẩn kết nối
USB/RS232/RS485
Lớp bảo vệ: IP67/NEMA4