WL-WIRELESS Bộ xuất tín hiệu

HOME | VN | WL-WIRELESS Bộ xuất tín hiệu
 

Bộ xuất tín hiệu WL-WIRELESS là mô-đun chuyển đổi tín hiệu, nó nhận tín hiệu không dây và chuyển đổi chúng thành tín hiệu analog tiêu chuẩn, rơ le, cảnh báo, Modbus nối tiếp hoặc dữ liệu ASCII.
 
Tất cả bộ xuất tín hiệu đều chạy chương trình sử dụng phần mềm có cấu hình bộ công cụ miễn phí đi kèm.

 
 
Chi tiết các mẫu, vui lòng tham khảo dưới đây
 
LinkIconWatchlog Wireless Signal Gateway

Mẫu: WLW-AO1/
WLW-AO1i

信号出力機_HT-AO1/AO1i

Mẫu: WLW-RM1

 
 
信号出力機_HT-RM1

Mẫu: WLW-SO

 
  

信号出力機_HT-SO

Mẫu: WLW-GW1

 
 
信号出力機_HT-GW1
Xuất tín hiệu analog
Khoảng cách wireless: 
100m/800m
0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V
Nguồn điện: DC9-32V
Tần số: 2.4GHz
Đầu ra: 10mW
Số lượng kết nối: x1cảm biến
Lớp bảo vệ:  IP50 or IP67/NEMA4
Xuất cảnh báo chuyển tiếp
Khoảng cách wireless: 500m
chuyển tiếpx2,cảnh báox1
Nguồn điện: DC9-32V
Tần số: 2.4GHz
 Đầu ra: 10mW
Số lượng kết nối: x16cảm biến
Lớp bảo vệ: IP67/NEMA4
Xuất ASCII nối tiếp
Khoảng cách wireless: 800m
ASCII (RS232 + RS485)
Nguồn điện: DC9-32V
Tần số: 2.4GHz
Đầu ra: 10mW
Số lượng kết nối: x8cảm biến
Lớp bảo vệ: IP67/NEMA4
Xuất ASCII nối tiếp
Khoảng cách wireless: 800m
Modbus RTD or ASCII (RS232 + RS485)
Nguồn điện: USB/DC9-32V
Tần số: 2.4GHz
 Đầu ra: 10mW
Số lượng kết nối: x60cảm biến
Lớp bảo vệ: IP67/NEMA4