เครื่องส่งสัญญาณ WL-WIRELESS

HOME | TH | เครื่องส่งสัญญาณ WL-WIRELESS
 

เครื่องส่งสัญญาณทั้งหมดจะถูกดำเนินการโดยใช้ซอฟต์แวร์ซึ่งได้กำหนดค่าชุดเครื่องมือฟรีที่ติดมาด้วย
 
 
รายละเอียดของแต่ละรุ่นสามารถดูได้ตามด้านล่าง
  
 
 
 
LinkIconWatchlog Wireless Signal Gateway

รุ่น: WLW-AO1/
WLW-AO1i

信号出力機_HT-AO1/AO1i

รุ่น WLW-RM1

 
 
信号出力機_HT-RM1

รุ่น WLW-SO

 
  

信号出力機_HT-SO

รุ่น WLW-GW1

 
 
信号出力機_HT-GW1
ส่งสัญญาณอนาล็อก
ระยะของระบบไร้สาย
100m/800m
0-20mA, 4-20mA, 0-5V, 0-10V
แหล่งจ่ายไฟ: DC9-32V
ความถี่: 2.4GHz
แรงในการส่งสัญญาณ: 10mW
จำนวนการเชื่อมต่อ: x1เซ็นเซอร์
ระดับการป้องกัน: IP50 or IP67/NEMA4
ส่งสัญญาณแจ้งเตือนรีเลย์
ระยะของระบบไร้สาย: 500m
รีเลย์x2、นาฬิกาปลุกx1
แหล่งจ่ายไฟ: DC9-32V
ความถี่: 2.4GHz
แรงในการส่งสัญญาณ: 10mW
จำนวนการเชื่อมต่อ: x16เซ็นเซอร์
ระดับการป้องกัน: IP67/NEMA4
ส่งสัญญาณอนุกรม ASCII
ระยะของระบบไร้สาย: 800m
ASCII (RS232 + RS485)
แหล่งจ่ายไฟ: DC9-32V
ความถี่: 2.4GHz
แรงในการส่งสัญญาณ: 10mW
จำนวนการเชื่อมต่อ
x8เซ็นเซอร์
ระดับการป้องกัน: IP67/NEMA4
ส่งสัญญาณอนุกรม ASCII
ระยะของระบบไร้สาย: 800m
ASCII (RS232 + RS485)
แหล่งจ่ายไฟ: DC9-32V
ความถี่: 2.4GHz
แรงในการส่งสัญญาณ: 10mW
จำนวนการเชื่อมต่อ: x60เซ็นเซอร์
ระดับการป้องกัน: IP67/NEMA4